Informacija keliaujantiems

Jeigu Jūsų netenkina gautas atsakymas į Jūsų rašytinį prašymą ar pretenziją, dėl šioje
interneto svetainėje įsigytos kelionės (ar kitos paslaugos) prašymą arba skundą galite pateikti
Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, interneto svetainė www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse, ar užpildyti prašymo formą elektroninių ginčų sistemos EGS platformoje.